მთარგმნელობითი ბიურო
მთარგმნელობითი ბიურო
რუსეთი, მოსკოვი,
ul. ბოლშაია მოლჩანოვაკა, 34 გვ. 25
+7 495 504-71-35 9.30-დან 17.30-მდე
info@flarus.ru | კონტაქტები
თარგმანების ფასების ფურცელი
კომპანიის დანახვება

თარგმანის ღირებულება მთარგმნელობითი ბიუროს ვაკანსიე
თარგმანის სტანდარტული გვერდი

მთარგმნელობითი ბიურომთარგმნელობითი ბიურო ДფლარუსიУ არის რუსული კომპანია, რომელიც გთავაზობთ მთარგმნელობითი მომსახურების ფართო სპექტრს: წერილობითი თარგმანი მსოფლიოს უცხოური ენების უმეტესობიდან, თარგმანების შემოწმებას, ტექსტების კორექტურასა და რედაქტირებას, დაკაბადონებული ტექსტის ამოკითხვას და ზოგიერთ დამატებით მომსახურებას.

მთარგმნელობითი ბიურო ДფლარუსისУ ძირითადი პრიორიტეტებია კლიენტებთან ეფექტიანი მუშაობა და ვიწრო სპეციალიზაცია. ჩვენ დავრწმუნდით, რომ ამ მიმართულებებით მუშაობა თარგმანების ხარისხის ამაღლებისა და ღირებულების შემცირების საშუალებას იძლევა. ჩვენთან მუშაობისას დარწმუნდებით, რომ ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის!
თარგმანის ღირებულება | თარგმანის ღირებულების გამოანგარიშება

ჩვენ სტაბილურად ვასრულებთ დიდი მოცულობის სამუშაოს. ამით ვიზიდავთ სერიოზულ მთარგმნელებს, რომლებიც მუდმივ სამსახურს ეძებენ, და სერიოზულ კლიენტებს, რომლებსაც საიმედო შემსრულებელი ესაჭიროებათ. ჩვენ მიერ შესრულებული ზოგიერთი თარგმანი, დაჯგუფებული ენის ან/და თემატიკის მიხედვით დაწვრილებით

იურიდიული თარგმანი

სამედიცინო თარგმანი

რისთვის გვაფასებენ ჩვენი კლიენტები? მუშაობის ხარისხისა და სისწრაფისათვის; შეკვეთების გაფორმებისას მოხერხებულობისა და საქმის გაუჭიანურებლობისათვის; მზადყოფნისათვის, ვიმუშაოთ როგორც მცირე (უცხოელი პარტნიორისათვის გასაგზავნი ნახევარგვერდიანი წერილის თარგმანი), ისე ძალიან დიდი (ურთულესი ტექნიკური დოკუმენტაციის ათასობით გვერდი) მოცულობის შეკვეთებზე, რომლებიც ერთდროულად მთარგმნელთა მთელი ჯგუფის ჩართვას საჭიროებს; წიგნიერებისა და გულითადობისათვის!

მიმართეთ ბიურო ДფლარუსსУ, სადაც შემოგთავაზებენ მსოფლიოს უცხოური ენებიდან კვალიფიციური მთარგმნელებისა და რედაქტორების მომსახურებას, ასევე ყველა თანმხლებ ლინგვისტურ მომსახურებას.

თარგმანის შეკვეთა

გამოაგზავნეთ წერილი ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე, მიაბით სათარგმნი ფაილი და მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო მონაცემები. მენეჯერი თქვენი წერილისა და დოკუმენტის მიღების შემდეგ გამოიანგარიშებს სამუშაოების ზუსტ ღირებულებას და 10Ц15 წუთის განმავლობაში დაგიკავშირდებათ.

  • ტელეფონი: +7(495) 504-71-35
  • ი≠მეილი: info@flarus.ru
  • მისამართი: რუსეთი, მოსკოვი, მშვიდობის პროსპექტი, 119 (სრულიად რუსეთის საგამოფენო ცენტრი), შენობა 544
სამუშაო დრო 9.30-დან 17.30-მდე (დასვენებისა და სადღესასწაულო დღეების გარდა)თარგმანების სიახლეები

ჩვენი ბოლო თარგმანი:
სწრაფი გაზონის მანქანის ინსტრუქცია

თარგმანები, რომლებზედაც მუშაობა მიმდინარეობს: 94
ბიუროს დატვირთვა: 43%

თარგმანის ღირებულების გამოანგარიშება

საწყისი ენა:


თარგმანის ენა:


ტექსტის მოცულობა:
თარგმანის ღირებულება:
450,00 რუბ.

თარგმანის შეკვეთა
მთარგმნელობითი ბიურო Flarus

თარგმანის ღირებულება
თარგმანის სტანდარტული გვერდი
მთარგმნელობითი ბიუროს ვაკანსიე

ჩვენი პარტნიორები

მთარგმნელად მუშაობა

სასაუბრო ერთ გვერდზე
თემატური გლოსარიუმები
უფასო თარგმნების ყალიბებიმთარგმნელობითი ბიურო Flarus
© 2001-2024

კონტაქტები

რუსეთი, მოსკოვი,
ul. ბოლშაია მოლჩანოვაკა, 34 გვ. 25
მისვლის სქემა

ტელეფონი:
+7 495 504-71-35

თარგმანის შეკვეთა: info@flarus.ru