მთარგმნელობითი ბიურო
მთარგმნელობითი ბიურო
რუსეთი, მოსკოვი,
ul. ბოლშაია მოლჩანოვაკა, 34 გვ. 25
+7 495 504-71-35 9.30-დან 17.30-მდე
info@flarus.ru | კონტაქტები
თარგმანების ფასების ფურცელი
კომპანიის დანახვება

თარგმანის ღირებულება მთარგმნელობითი ბიუროს ვაკანსიე
თარგმანის სტანდარტული გვერდი

თარგმანის სტანდარტული გვერდიტექსტის სტანდარტული გვერდი ეწოდება გვერდს, რომელზეც განთავსებულია ტექსტი, 1800 სიმბოლოს მოცულობით (სიმბოლოები ცარიელი ადგილებით). სტანდარტული გვერდი გამოიყენება სათარგმნი ტექსტის მოცულობის გამოსათვლელად და თარგმანის ღირებულების და სამუშაოს შესრულების ვადების დასადგენად. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ თარგმანის სტანდარტული გვერდის მაგალითი ფორმატში .doc.

თარგმანების ბაზარზე შეიძლება შევხვდეთ პირობითი გვერდის განსაზღვრის რამდენიმე ვარიანტს: 1000, 1668, 1700, 1800. მსგავსი განსხვავების მიზეზები შეიძლება იყოს სხვადასხვა, დაწყებული ლოგიკურიდან, მაგალითად, რიცხვი - როგორც შედეგი საავტორო ფურცლის (40 000 სიმბოლო) გაყოფის საავტორო ფურცელში (22) გვერდების მიახლოებით რაოდენობაზე, დამთავრებული ბანალურად Дსპეკულაციურით". რაც უფრო ნაკლებია სიმბოლო პირობით გვერდზე, მით უფრო მეტის გადახდა უწევს კლიენტს ერთი და იგივე ტექსტის თარგმანისთვის. მთარგმნელობით ბიურო "Flarus"-ში ერთი სტანდარტული გვერდის თარგმანის ღირებულების განსაზღვრისას ითვლება 1800 სიმბოლო. ეს მაქსიმალურად მომგებიანია ჩვენი კლიენტებისთვის და თარგმანზე 5%-მდე ეკონომიის საშუალებას იძლევა. ესეც გარკვეულ წილად ფასდაკლებაა თარგმანზე. საშუალოდ, სტანდარტულ გვერდზე 1800 სიმბოლოთი განთავსდება ტექსტის 235 სიტყვა რუსულ ენაზე.

უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია ტექსტის მოცულობის და თარგმანის ღირებულების გამოთვლის მეთოდიკის შესახებ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მთარგმნელობითი ბიუროს მენეჯერისგან დოკუმენტის ელ-ფოსტით გაგზავნის შემთხვევაში.

ჩვენი ბოლო თარგმანი:
ჩალაგების ორგანოპეპტური ჩვენებების მოთხოვნები

თარგმანები, რომლებზედაც მუშაობა მიმდინარეობს: 94
ბიუროს დატვირთვა: 43%

თარგმანის ღირებულების გამოანგარიშება

საწყისი ენა:


თარგმანის ენა:


ტექსტის მოცულობა:
თარგმანის ღირებულება:
450,00 რუბ.

თარგმანის შეკვეთა
მთარგმნელობითი ბიურო Flarus

თარგმანის ღირებულება
თარგმანის სტანდარტული გვერდი
მთარგმნელობითი ბიუროს ვაკანსიე

ჩვენი პარტნიორები

მთარგმნელად მუშაობა

სასაუბრო ერთ გვერდზე
თემატური გლოსარიუმები
უფასო თარგმნების ყალიბებიმთარგმნელობითი ბიურო Flarus
© 2001-2024

კონტაქტები

რუსეთი, მოსკოვი,
ul. ბოლშაია მოლჩანოვაკა, 34 გვ. 25
მისვლის სქემა

ტელეფონი:
+7 495 504-71-35

თარგმანის შეკვეთა: info@flarus.ru